Kongre ve Sempozyumlar

İNFEKTİF ENDOKARDİT VE DİĞER KARDİYOVASKÜLER İNFEKSİYONLARDA TARTIŞMALI KONULAR: MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR (20-21 EYLÜL 2019, ANKARA)

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Salonu / 20 Eylül 2019 Cuma - 21 Eylül 2019 Cumartesi

İNFEKTİF ENDOKARDİT VE DİĞER KARDİYOVASKÜLER İNFEKSİYONLARDA TARTIŞMALI KONULAR: MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR (20-21 EYLÜL 2019, ANKARA)

Simpozyumla ilgili olarak tüm detaylara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Link: https://www.klimik.org.tr/calisma-gruplari/infektif-endokardit-ve-diger-kardiyovaskuler-infeksiyonlar-calisma-grubu/infektif-endokardit-ve-diger-kardiyovaskuler-infeksiyonlarda-tartismali-konular-multidisipliner-yaklasimlar-20-21-eylul-2019-ankara/

Saygılarımızla,

Süer Turizm

Etkinlik Adı İNFEKTİF ENDOKARDİT VE DİĞER KARDİYOVASKÜLER İNFEKSİYONLARDA TARTIŞMALI KONULAR: MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR (20-21 EYLÜL 2019, ANKARA)
Tarih 20 - 21 Eylül 2019, Ankara
Toplantı Mekanı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Salonu