Kongre ve Sempozyumlar

19. Ultrasonografi Eşliğinde Uygulamalı Karaciğer Biyopsisi Kursu

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi / 05 Ekim 2018 Cuma

19. ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE UYGULAMALI KARACİĞER BİYOPSİSİ KURSU

(5 EKİM 2018, KÜTAHYA)

Kursla ilgili olarak tüm detaylara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Link: https://www.klimik.org.tr/calisma-gruplari/viral-hepatit-calisma-grubu/karaciger-biyopsisi-kurslari/19-ultrasonografi-esliginde-uygulamali-karaciger-biyopsisi-kursu-5-ekim-2018-kutahya/

 

 

Saygılarımızla,

Süer Turizm

Etkinlik Adı

19. Ultrasonografi Eşliğinde Uygulamalı

Karaciğer Biyopsisi Kursu

Tarih  5 Ekim 2018, Kütahya
Toplantı Mekanı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi